Route

Samen met 999 goedgemutste mensen door de binnenstad wandelen!

Veiligheid
Op verschillende plekken langs de route staan verkeersregelaars. Volg hun aanwijzingen
op in het belang van je eigen veiligheid. Het verkeer heeft in principe voorrang op ons als lopers.
Let dus zelf ook goed op bij de oversteekpunten.

In Rijksmuseum Boerhaave…
kun je kiezen uit twee verschillende routes door het museum: 1) na entree linksaf naar
het Anatomisch Theater met doorlopend vertoonde video (7 min.) of 2) direct rechtsaf
richting de binnentuin en door wandelen naar deur St. Caecilia Gasthuis, uitgang Vrouwenkerkstraat.
In Rijksmuseum Boerhaave staat de kunstnier van de Leidse held Dr. Kolff tentoongesteld!

Probleem met trap van de Burcht?
Heb je moeite de trap van de Burcht te beklimmen of maak je gebruik van een rolstoel of buggy?
Een vrijwilliger laat je door op het Koetshuisplein, zodat je niet over de Burcht hoeft te lopen.
Graag even melden tijdens de ophaaldag, zodat we er beter rekening mee kunnen houden.

3,2 km wandelen voor het goede doel!

START
Vismarkt (naast de ijsbaan) – Botermarkt – rechtsaf ’t Gangetje – rechtdoor Steenschuur –
linksaf Groenebrug – rechtsaf Van Der Werffpark – Doezastraat – rechtsaf Molensteeg –
Bakkersteeg – rechtsaf Kaiserstraat – Rapenburg – rechtsaf Nonnenburg –
linksaf Rapenburg – rechtsaf Houtstraat – Het Gerecht – rechtsaf Muskadelsteeg –
rechtsaf Pieterskerkhof – linksaf Pieterskerkhof – linksaf Kloksteeg – linksaf Pieterskerkhof –
rechtsaf Pieterskerk-Choorsteeg – Maarsmansteeg – linksaf Aalmarkt – rechtsaf Kippenbrug –
Vrouwensteeg – Haarlemmerstraat schuin naar rechts oversteken en Vrouwenkerkkoorstraat in–
linksaf Vrouwenkerkhof – Sint Agnietenstraat – ingang Rijkmuseum Boerhaave (door het museum*) –
rechtsaf Vrouwenkerkstraat – linksaf Dolhuisteeg  – rechtsaf Lange Mare – linksaf Haarlemmerstraat –
rechtsaf Donkersteeg – Sint Jansbrug – linksaf Oude Rijn – rechtsaf Van der Sterrepad –
rechtsaf door hek de Burcht op – rondom de Burcht – rechtsaf door hek langs Koetshuis de Burcht –
rechtsaf Burgsteeg – Koornbrug FINISH en uitreiking herinneringsmedailles.