Goede Doelen

Welke goede doelen steun je door deelname aan de Rotary Santa Run Leiden 2019?

Alle Rotary Santa Run’s in Nederland steunen de Nierstichting ten behoeve van de kunstnier.

Hiernaast heeft Rotary Club Leiden Oost gekozen voor twee lokale goede doelen.

Het doel van onze stichting is door middel van donaties, sponsors en subsidies kinderen op bijstandsniveau of in een andere lastige thuissituatie, af en toe een uitje en/of vakantie geheel kosteloos te verzorgen. Het betreft kinderen van 6 t/m 16 jaar. Deze kinderen leven op of onder de armoedegrens en hebben daarom zelden tot nooit gelegenheid voor een leuk uitje. Ook kinderen, waarvan de ouders of een ander gezinslid ziek is, waardoor er weinig mogelijkheden voor ontspanning zijn, komen hiervoor in aanmerking. Doordat er armoede en/of andere situaties heersen binnen de gezinnen komen daar ook weer emotionele problemen uit voort. Om de kinderen te ontlasten uit de thuissituatie, hebben wij moeders uit Leiden Noord deze stichting opgericht. Ieder kind heeft recht op een zorgeloze jeugd, helaas kunnen wij dit niet voor hen realiseren, wel kunnen we even een onbezorgde tijd bezorgen door de kinderen geheel kosteloos mee te nemen naar een pretpark en/of door ze een weekje vakantie aan te bieden. Hierdoor kunnen zij zich even losmaken van de thuissituatie en de financiële/emotionele problemen, die deze situaties met zich mee brengen.

 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien, werkt Voedselbank Leiden e.o. samen met bedrijven, instellingen (o.a. kerken, scholen en serviceclubs), overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de ergste armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
 Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Wist je dat iedereen die werkt voor de voedselbank dit 100% vrijwillig doet. Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers die zorgen dat de Voedselbank Leiden twee keer per week boodschappen aan onze klanten kan uitdelen.