In 2020 helaas geen Rotary Santa Run, maar dat betekent niet dat we de goede doelen vergeten.
Help ons een mooi bedrag te schenken aan de Voedselbank Leiden door te doneren
op NL46FVLB0227146611 t.n.v. Stichting Community Service Rotary Club Leiden.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien, werkt Voedselbank Leiden e.o. samen met bedrijven, instellingen (o.a. kerken, scholen en serviceclubs), overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de ergste armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Zelfredzaamheid van onze klanten blijft een doel.  Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Daarom werken we samen met lokale organisaties om onze klanten  om weer op eigen benen te kunnen laten staan. Iedereen die werkt voor de voedselbank, doet dit volledig onbetaalde als vrijwilliger. Er zijn ongeveer 80 vrijwilligers. Zij zorgen dat de Voedselbank Leiden twee keer per week boodschappen kan uitdelen aan onze klanten.