De Stichting Leiden Helpt verkeert in zeer zwaar weer. Probleem is de huisvesting van de Stichting. Deze bevindt zich in een pand van de Gemeente Leiden. En de Gemeente subsidieerde de Stichting door geen huur te berekenen. Maar die situatie gaat veranderen. In de nabije toekomst moet de Stichting wel huur gaan betalen. De begroting van de Stichting kan die huurlast niet aan. Gevolg: de Stichting, die opslag- en distributieruimte nodig heeft, kan haar werk niet meer doen. Zo is de situatie ontstaan, dat er € 4000,- aan opgehaald sponsorgeld uitgekeerd zou gaan worden aan een vleugellamme stichting. Men kan zich dan afvragen of dat geld niet beter besteed zou kunnen worden.

Eerlijke, praktische werkers
Rotary Santa Run Leiden kijkt als volgt tegen dit vraagstuk aan. Het toegezegde bedrag is in wezen bedoeld om naar inzicht van het bestuur besteed te worden aan reguliere projecten van de Stichting. Wij hebben alle reden om aan te nemen dat a) het bestuur dit doet en b) op dezelfde manier die de Stichting de reputatie heeft bezorgd van eerlijke en praktische werkers. De problemen met de huisvesting zijn uiteraard een zeer onwelkome ontwikkeling. Maar ze vormen geen –of zelfs juist geen– reden om de cheque, niet uit te keren. De Stichting rekende daarop en mocht daarop rekenen. Inmiddels is het bedrag overgemaakt.