De route is weer een stukje verrijkt. Rijkmuseum Boerhaave is nu letterlijk in de route opgenomen. Deelnemers aan de Rotary Santa Run gaan er echt doorheen wandelen. Wie wil, kan even het Anatomisch Theater bezoeken, wie liever doorwandelt verlaat via de binnentuin (Sint Caecilia Gasthuis) weer het museum. Sowieso staat –heel toepasselijk vanwege goede doel de Nierstichting– een historische kunstnier tentoongesteld. Deze bloedwasinstallatie is een uitvinding van de Leidse held Dr Willem Kolff.